TIETOSUOJASELOSTE

– yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimis pvm: 3.5.2016

1.     Rekisterinpitäjän Nimi:

Danita West Oy
Danita Westphal
Bulevardi 5 A 00120 Helsinki
danita.westphal@danitawest.fi

2.     Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Danita Westphal
Bulevardi 5 A 00120 Helsinki
danita.westphal@danitawest.fi

3.     Rekisterin nimi:

Danita West Oy:n uutiskirje ja asiakasrekisteri

4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus

5.     Rekisterin tietosisältö:

Rekisteröidyn sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero ja SMS-lähetyslupa

6.     Säännönmukaiset tietolähteet:

Kerätään internetissä tai kasvotusten asiakkaan suostumuksella

7.     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietojasi ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle riippuen missä palveluntarjoajamme data-palvelimet sijaitsevat.

8.     Rekisterin suojauksen periaatteet:

A.     Manuaalinen aineisto
Jos palvelimille tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä/IT-tuella on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B.     Palvelimelle tallennetut tiedot
Rekisteri sijaitsee mailchimp-palvelimella (www.mailchimp.com), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja mailchimp-palvelun asiakaspalvelu vikatilanteissa. Rekisterinpitäjällä on täysi omistussuhde tietoihin.

9.     Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta tai rekisteröity voi muokata uutiskirjelistan tietojansa suoraan itse mailchimpin palvelussa. Jokaisen sähköpostin alaosassa on kohta Edit Profile (muokkaa profiiliasi).

Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Danita West Oy
Danita Westphal
Toimitusjohtaja, LKV
Bulevardi 5 A 00120 Helsinki
danita.westphal@danitawest.fi

10.     Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Korjauspyyntö osoitetaan
Danita West Oy
Danita Westphal
Bulevardi 5 A 00120 Helsinki
danita.westphal@danitawest.fi

11.     Muut mahdolliset oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Danita West Oy
Danita Westphal
Bulevardi 5 A 00120 Helsinki
danita.westphal@danitawest.fi

(Dokumenttiversio on päivitetty 3.5.2016.)

Kerro kavereillesi...

Selkeyttä asuntokauppoihin?

Lataa ILMAINEN asuntokaupan juridiikka -oppaani ja saat vinkkejä onnistuneeseen asuntokauppaan!

Kiitos oppaan tilauksesta. Saat kohta sähköpostiisi vahvistuslinkin!